GIS v plánování měst a regionů

19. září 2019 se v sídle Vysoké školy AMBIS v Praze – Libni, Lindnerova 575/1, koná již 5. ročník konference GIS v plánování měst a regionů. Letošním tématem jsou Analýzy rozvoje periferních regionů a bude mu věnován celý workshop v rámci programu konference.

    Mezi dalšími prezentacemi lze uvést například konkrétní zkušenosti projektanta územních plánů s GIS nástroji, využití GIS v pasportu hřbitova a velice zajímavé pojednání o leteckém průzkumu účinnosti bombardování našeho území spojeneckými silami za II. světové války.

Součástí programu bude také představení zajímavé publikace z oboru urbanismu. Na stránkách CAGI byly spuštěny webové stránky konference, včetně registračního systému a rámcového programu. 

    Z konference bude vydán sborník příspěvků. Články, které budou na konferenci prezentovány mohou jejich autoři následně publikovat v odborném časopise Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, který je uveden v databázi ERIH+.

    Pořadateli jsou Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS a.s. a Česká asociace pro geoinformace.


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum