Proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže MAPA ROKU 2018

Ve čtvrtek 9. května 2019 proběhlo v rámci veletrhu Svět knihy na pražském Výstavišti slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku 2018. 

Celkem pět diplomů a 15 nominačních listů bylo uděleno autorům nominovaných a vítězných děl. Jedním z diplomů bylo i zvláštní ocenění.

Kompletní výsledky Mapa roku 2018 jsou k dispozici na webových stránkách soutěže.

 

Fotografie držitelů ocenění:
Zleva: prof. Václav Talhofer (předseda ČKS), Ing. Jan Ptáček (ředitel Kartografie Praha, a. s.), Eliška Hadravová (zástupkyně společnosti Kartografie HP), Bc. Jakub Vaník,  Ing. Jiří Rohlík (nakl. ROSY Rohlík a syn) a dr. Alena Vondráková (předsedkyně hodnotící komise pro soutěž Mapa roku). Foto: J. Hnojil.


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum