Nominace na ocenění Mapa roku 2018

Hodnotící komise pro soutěž Mapa roku uveřejnila nominace na ocenění Mapa roku 2018. Seznam nominovaných je k dispozici na webových stránkách soutěže Mapa roku.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční ve čtvrtek 9. května 2019 od 13 hodin v Literárním sále na Výstavišti Praha v rámci veletrhu Svět knihy.

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany