Úspěch v soutěži dětských kreseb Barbary Petchenik

Po několikaleté pauze si Česká kartografická společnost odvezla z Mezinárodní kartografické konference také ocenění za dětskou kresbu. Soutěž Dětské kresby Barbary Petchenik je v České republice organizována pravidelně od roku 1995 a vybrané obrázky z národního kola jsou vždy zasílány do mezinárodního kola, které je vyhodnoceno právě v průběhu Mezinárodní kartografické konference. I letos tak bylo zasláno šest výtvarných děl, které vybrala hodnotící komise pod vedením dr. Kláry Severýnové Popkové z Technické univerzity v Liberci.

Ocenění získal obrázek „The Map Shows Me the Way“ Roberta Hopjana ze Základní školy Šrámkova v Opavě. Obrázek se v národním kole umístil na druhém místě v kategorii 9–12 let. V Mezinárodním kole získal ocenění „Special Mention“, které je udělováno nad rámec tradičních věkových kategorií.

O vyhlášení dalšího ročníku soutěže budete informováni ve Zpravodaji ČKS a na webových stránkách soutěže.


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany