Soutěž na nové logo

Protože naše Společnost přijala nový název – Česká kartografická společnost (Czech Cartographic Society) – je nezbytné vytvořit nové logo. Stávající logo nevyhovuje především starým názvem Společnosti jako součásti loga.
 
Výbor České kartografické společnosti proto vyhlašuje soutěž na nové logo České kartografické společnosti. Vítězný návrh bude základem pro profesionální vytvoření výtvarného stylu Společnosti.
 
Požadavky na logo Společnosti:
– lze předložit zcela nové logo nebo přepracovat a upravit starého logo (re-design),
– logo musí být zpracovatelné na počítači,
– logo musí být použitelné v různých situacích – na prezentacích, vizitkách, posterech, s názvem společnosti, bez názvu, v anglickém provedení, v barvě i v černobílém provedení apod.
 
Aby nebyli znevýhodněni zájemci bez zkušeností s tvorbou kompletního vizuálního stylu, budou do soutěže přijaty i jednoduché návrhy motivů v běžných formátech (PDF, SVG, AI, JPEG, TIFF apod.). Avšak čím propracovanější bude návrh, tím lépe bude mít hodnotící komise představu o použitelnosti nového loga. Profesionálním grafikům se nekladou žádné tvůrčí meze a mohou vymyslet kompletní vizuální styl. 
Termín pro dodání návrhů na adresu alena.vondrakova@upol.cz (přílohy do velikosti 10 MB) je do 31. 12. 2015. Vítězný autor bude kontaktován a bude s ním konzultováno dopracování do kompletního vizuálního stylu Společnosti. 
 
 

Výstava Kouzlo starých map

Výstava Kouzlo starých map je organizována Kartografickou společností ČR u příležitosti Mezinárodního roku mapy. Cílovou skupinou jsou zejména žáci základních a středních škol. Více naleznete zde.


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum