Konference GIS Esri v ČR bude online

S ohledem na možnost, že se v době konání konference mohou vrátit aktivní opatření proti šíření COVID-19, rozhodli se organizátoři letošní konferenci GIS Esri v ČR uspořádat virtuální formou. Osobní setkání ve virtuálním prostředí zprostředkovat nelze, ale organizátoři ze společnosti ARCDATA PRAHA slibují, že udělali vše pro to, aby zachovali všechny nejdůležitější části programu.

Více informací o konferenci na webových stránkách.


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany