Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/web/virtuals/202514/virtual/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

Nominace na ocenění Mapa roku 2019

Česká kartografická společnost v letošním roce uspořádala 22. ročník soutěže Mapa roku. Odborná komise na svém červnovém zasedání zhodnotila přihlášená kartografická díla vydaná na území České republiky v roce 2019 a určila nominace a vítěze v jednotlivých kategoriích.

Z důvodu protipandemických opatření byl termín pro hodnocení produktů i pro vyhlášení výsledků soutěže oproti předchozím ročníkům posunut. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne ve středu 30. září 2020 od 14 hodin v Kapli Božího těla v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci (Konvikt) v rámci odborného programu, který probíhá pod záštitou Academia film Olomouc. Ocenění nejlepších a nejpřínosnějších map za rok 2019 tak bude předcházet odborný seminář Jak číst mapy? Veřejné čtení map o počasí a klimatu v rámci sekce AFO Globální změny klimatu.

 

O titul Mapa roku 2019 bojovalo celkem 92 produktů, které do soutěže přihlásilo 18 producentů z celé České republiky, a 18 autorů studentských prací z pěti vysokých škol.

Počet přihlášených produktů v kategoriích:

Atlasy, soubory a edice map 14

Samostatná kartografická díla 49

Kartografická díla pro školy 7

Studentské kartografické kvalifikační práce 18

Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu 4

 

NOMINACE NA OCENĚNÍ MAPA ROKU 2019:

V kategorii Atlasy, soubory a edice map:

 • Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století
  Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.
 • edice tematických map Česka
  Kartografie PRAHA, a. s.
 • soubor Žákovský atlas a Žákovský atlas – pracovní sešit pro 2. stupeň základních škol
  Kartografie PRAHA, a. s.
 • Historický atlas euroregionu Glacensis
  Euroregion Glacensis
 • Mapový atlas Vltavská cyklistická cesta
  Jihočeská centrála cestovního ruchu

 

V kategorii Samostatná kartografická díla:

 • Poľana, Muránska planina – turistická mapa 1 : 40 000
  SHOCart, spol. s r. o.
 • Pivovary, tematická mapa 1 : 500 000
  Kartografie PRAHA, a. s.
 • Putování na jižní Moravě a ve Weinviertelu
  SHOCart, spol. s r. o.
 • 60 turistických tipů v česko-polském pohraničí
  Královéhradecký kraj
 • mapa USE-IT Prague 2019
  Jůzit, z. s.

V kategorii Kartografická díla pro školy:

 • Školní atlas Dnešního světa
  TERRA, spol. s r. o. a TERRA-KLUB, o. p. s.
 • Žákovský atlas pro 2 stupeň základních škol
  Kartografie PRAHA, a. s.
 • Magnetická ručně malovaná mapa České republiky
  CBS Nakladatelství, spol. s r. o.

V kategorii Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu:

 • Školní atlas Dnešního světa
  TERRA, spol. s r. o. a TERRA-KLUB, o. p. s.
 • Digitální geografický model území České republiky Data50
  Český úřad zeměměřický a katastrální
 • Mapová aplikace Barum Czech Rally Zlín
  Martin Gabryš

V kategorii Studentské kartografické kvalifikační práce:

 • Tematický atlas Církve adventistů sedmého dne
  Daniela Valchářová, Univerzita Karlova
 • Generalizace zástavby s využitím typifikace
  Otomar Gottstein, Univerzita Karlova
 • Automatizace konturové metody pro znázorňování skal
  Petra Lněničková, Univerzita Karlova
 • Mapování bezpečnosti města Olomouce
  Martin Sadílek, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Netradiční podoby kartodiagramů a možnosti jejich konstrukce
  Andrea Hohnová, Univerzita Palackého v Olomouci

 

Hodnotící komise pro soutěž Mapa roku 2019 udělila nad rámec cen udělovaných v jednotlivých kategoriích dvě zvláštní ocenění.

Výstava nominovaných a dalších vybraných produktů ze soutěže Mapa roku 2019 bude k vidění v interaktivním muzeu Pevnost poznání v Olomouci od 22. srpna do 24. září 2020. Probíhat zde bude i hlasování o ocenění Vox populi.

 

Kontakt:

RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.

mail: alena.vondrakova@gmail.com

telefon: 604 402 502


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany