Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/web/virtuals/202514/virtual/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

Smutná zpráva: zemřel čestný člen ČKS Prof. Lubomír Lauermann

12. října 2020 opustil naše řady zakládající a dlouholetý člen naší společnosti, prof. Ing. Lubomír Lauermann, CSc. Opustil nás ve svých 92 letech, ale opustil nás tak náhle, že mnohé z nás svým odchodem velmi překvapil. Na tomto místě bych nechtěl připomínat jeho veliké zásluhy o rozvoj kartografie a geografie, zejména vojenské, ani jeho odborný profil, který je možné nalézt na stránkách naší společnosti (zde). Chtěl bych spíše vyjádřit osobní pocity, protože jsem s panem profesorem ušel velký kus cesty v profesním i osobním životě.

Profesor Lauermann byl vzácný člověk, který mě mnoho naučil. Nejen jeho milovanou kartografii a geografii, ale i styl chování, jednání a postojů k životu. Setkával jsem se s ním jako jeho student, potom jako kolega a nakonec jako jeho nadřízený. Ve všech pozicích, které jsme vzájemně měli, jsem vždy oceňoval jeho upřímnost, kolegialitu a ochotu dělit se o své bohaté poznatky a vědomosti. Měl rád studenty a dovedl je nadchnout pro řešení složitých problémů. A studenti to cítili. Většina z nich ho za to měla upřímně ráda a rádi se s ním setkávali i po absolvování školy.  

Verše Františka Hrubína Kdo v srdcích žije – neumírá…, které jeho rodina vybrala na smuteční oznámení, přesně vystihují i mé pocity. Pan profesor nás sice opustil, ale v našich srdcích (a to si dovolím napsat i za své kolegy ze školy), zůstane stále. A já si i nadále budu občas na přednáškách říkat, jak by to asi teď těm studentům vysvětlil Pan Profesor. Chtěl bych se poklonit památce mého učitele jako jeho žák i jako prezident České kartografické společnosti. Komunita českých kartografů ztrácí v osobě pana profesora jednoho z nejaktivnějších členů, který českou a československou kartografii obohatil o řadu nápadů, postupů a zkušeností. Bude nám moc chybět.

Čest jeho památce!

Václav Talhofer, prezident ČKS

Náhled parte


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany