PF 2021

Milí přátelé kartografie, dovolte, abychom Vám popřáli radostné prožití posledních okamžiků roku 2020, a do roku 2021 Vám popřáli, abyste nejen s pomocí map našli vždy tu správnou cestu…


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany