Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/web/virtuals/202514/virtual/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

Představujeme výsledky soutěže Mapa roku 2019

Česká kartografická společnost v letošním roce uspořádala 22. ročník soutěže Mapa roku. Odborná komise na svém červnovém zasedání zhodnotila přihlášená kartografická díla vydaná na území České republiky v roce 2019 a určila nominace a vítěze v jednotlivých kategoriích. Vzhledem k tomu, že slavnostní vyhlášení výsledků se ruší, přinášíme Vám výsledky touto formou.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže mělo proběhnout ve středu 30. září 2020, nicméně vzhledem ke stávající situaci jsme museli přistoupit ke zrušení slavnostní ceremonie, a to bez náhrady. O předání diplomů Mapa roku v následujících týdnech připravíme krátké video, kterým Vám zprostředkujeme atmosféru a pocity vítězů.

 

O titul Mapa roku 2019 bojovalo celkem 92 produktů, které do soutěže přihlásilo 18 producentů z celé České republiky, a 18 autorů studentských prací z pěti vysokých škol.

V kategorii Atlasy, soubory a edice map byli nominováni:

 • Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století
  Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.
 • edice tematických map Česka
  Kartografie PRAHA, a. s.
 • soubor Žákovský atlas a Žákovský atlas – pracovní sešit pro 2. stupeň základních škol
  Kartografie PRAHA, a. s.
 • Historický atlas euroregionu Glacensis
  Euroregion Glacensis
 • Mapový atlas Vltavská cyklistická cesta
  Jihočeská centrála cestovního ruchu

Vítězným dílem je Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století, vydaný Historickým ústavem Akademie věd České republiky, v. v. i.

 

V kategorii Samostatná kartografická díla byli nominováni:

 • Poľana, Muránska planina – turistická mapa 1 : 40 000
  SHOCart, spol. s r. o.
 • Pivovary, tematická mapa 1 : 500 000
  Kartografie PRAHA, a. s.
 • Putování na jižní Moravě a ve Weinviertelu
  SHOCart, spol. s r. o.
 • 60 turistických tipů v česko-polském pohraničí
  Královéhradecký kraj
 • mapa USE-IT Prague 2019
  Jůzit, z. s.

Vítězným dílem je mapa Pivovary 1 : 500 000, vydaná společností Kartografie PRAHA, a. s.

 

V kategorii Kartografická díla pro školy byli nominováni:

 • Školní atlas Dnešního světa
  TERRA, spol. s r. o. a TERRA-KLUB, o. p. s.
 • Žákovský atlas pro 2. stupeň základních škol
  Kartografie PRAHA, a. s.
 • Magnetická ručně malovaná mapa České republiky
  CBS Nakladatelství, spol. s r. o.

Vítězným dílem je mapa Žákovský atlas pro 2. stupeň základních škol, vydaný společností Kartografie PRAHA, a. s.

 

V kategorii Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu byli nominováni:

 • Školní atlas Dnešního světa
  TERRA, spol. s r. o. a TERRA-KLUB, o. p. s.
 • Digitální geografický model území České republiky Data50
  Český úřad zeměměřický a katastrální
 • Mapová aplikace Barum Czech Rally Zlín
  Martin Gabryš

Vítězným dílem je digitální aplikace Školní atlas Dnešního světa společností TERRA, spol. s r. o. a TERRA-KLUB, o. p. s.

 

V kategorii Studentské kartografické kvalifikační práce byli nominováni:

 • Tematický atlas Církve adventistů sedmého dne

    Daniela Valchářová, Univerzita Karlova

 • Generalizace zástavby s využitím typifikace

    Otomar Gottstein, Univerzita Karlova

 • Automatizace konturové metody pro znázorňování skal

    Petra Lněničková, Univerzita Karlova

 • Mapování bezpečnosti města Olomouce

    Martin Sadílek, Univerzita Palackého v Olomouci

 • Netradiční podoby kartodiagramů a možnosti jejich konstrukce
  Andrea Hohnová, Univerzita Palackého v Olomouci

Vítěznou studentskou prací je práce Otomara Gottsteina z Univerzity Karlovy Generalizace zástavby s využitím typifikace.

 

Hodnotící komise pro soutěž Mapa roku 2019 udělila nad rámec cen udělovaných v jednotlivých kategoriích dvě zvláštní ocenění.

Zvláštní ocenění Mapa roku 2019 získalo CBS Nakladatelství, spol. s r. o., za zpestření nabídky kartografických produktů Magnetickou ručně malovanou mapou České republiky.

Zvláštní ocenění Mapa roku 2019 získala společnost Geodézie On Line, spol. s r. o. za soustavné rozšiřování nabídky turistických map v měřítku 1 : 25 000.

 

Výstava nominovaných a dalších vybraných produktů ze soutěže Mapa roku 2019 je od 22. 8. 2020 až do 28. 9. 2020 k vidění v interaktivním muzeu Pevnost poznání v Olomouci. Probíhá zde i hlasování o ocenění Vox populi, které bude oznámeno dodatečně.


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany