Přihlaste svá díla do 22. ročníku soutěže Mapa roku!

V letošním roce pořádá Česká kartografická společnost 22. ročník odborné soutěže Mapa roku. Vytvořili jste v roce 2019 nějakou mapu? Nebo víte o někom, kdo vytvořil nějaký zajímavý kartografický produkt – mapovou aplikaci, kartografický poster, globus… či jiné zajímavé dílo? Řekněte mu o soutěži. Kromě hodnocení odborné poroty, kdy nejlepší díla jsou oceněna titulem MAPA ROKU, jsou pěkné a zajímavé produkty přihlašovány i na Mezinárodní kartografickou výstavu. Více informací na webu soutěže.


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum