Nový historický atlas

Historický ústav Akademie věd ČR publikoval unikátní Český historický atlas s podtitulem Kapitoly z dějin 20. století od autorů Eva Semotanová – Zlatica Zudová-Lešková ‒ Jitka Močičková ‒ Jiří Cajthaml – Pavel Seemann ‒ Jan D. Bláha a kol. Přejeme atlasu mnoho nadšených čtenářů! K dostání je v knihkupectvích nebo na e-shopu Nakladatelství Historický ústav.


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum