Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/web/virtuals/202514/virtual/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

Nominace na ocenění Mapa roku 2021

Česká kartografická společnost v roce 2022 uspořádala 24. ročník soutěže Mapa roku. Odborná komise pro soutěž Mapa roku přihlášená kartografická díla vydaná na území České republiky v roce 2021 zhodnotila a určila nominace a vítěze tohoto prestižního kartografického ocenění.

Uzávěrka pro přihlášení kartografických děl a studentských prací byla 20. března 2022 a následující období patřilo podrobnému hodnocení produktů jednotlivými členy hodnotící komise. V pondělí 2. května 2022 se členové komise sešli na Katedře geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a po společném jednání a hodnocení produktů stanovili nominace na ocenění Mapa roku 2021.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne ve čtvrtek 9. června 2022 od 14 hodin v sídle Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Pod sídlištěm 1800/9, Praha 8 – Kobylisy. Součástí slavnostního předání ocenění Mapa roku 2021 bude také přání k 90. narozeninám významnému českému kartografovi doc. Ing. Miroslavu Mikšovskému, CSc., a udělení čestného členství v České kartografické společnosti historičce prof. PhDr. Evě Semotanové, DrSc.

O titul Mapa roku 2021 bojovalo celkem 17 producentů z celé České republiky a shodný počet, tedy 17 autorů studentských prací z pěti vysokých škol. Počet přihlášených produktů v kategoriích: Atlasy, soubory a edice map 17; Samostatná kartografická díla 45; Kartografická díla pro školy a vzdělávání 8; Studentské kartografické kvalifikační práce 17; Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu 9.

NOMINACE NA OCENĚNÍ MAPA ROKU 2021:

V kategorii Atlasy, soubory a edice map:

 • Tipy na cyklovýlety v Karlovarském kraji
  Živý kraj – Destinační agentura pro Karlovarský kraj, z. s.
 • Hergetův plán Prahy 1790/1791
  nakladatelství Scriptorium a Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.
 • Atlas Moravskoslezského kraje: lidé, podnikání, prostředí
  Moravskoslezský kraj a Urban Planner, spol. s r. o.
 • Historický vývoj obyvatelstva Prahy a jejích předměstí
  Urbánní a regionální laboratoř Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje
  Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

 V kategorii Samostatná kartografická díla:

 • CHKO Brdy 1 : 25 000
  Geodézie On Line, spol. s r. o.
 • Ručně malovaná cyklomapa Orlickoústecko
  CBS Nakladatelství, spol. s r. o.
 • Obyvatelstvo Česka: Věková struktura v období 1995-2019
  Univerzita Palackého v Olomouci
 • Obyvatelstvo Česka: Index ekonomického zatížení v období 1995-2019
  Univerzita Palackého v Olomouci

V kategorii Kartografická díla pro školy a vzdělávání:

 • Česko – reliéfní mapa
  Kartografie PRAHA, a. s.
 • Časopis Dnešní svět
  TERRA-KLUB, o. p. s., a TERRA, spol. s r. o.
 • Webový portál MapoveDovednosti.cz
  Martin Hanus, Centrum geografického a environmentálního vzdělávání
  Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
 • Školní atlas světa – Flexibooks
  Kartografie PRAHA, a. s.

V kategorii Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu:

 • Dantovo peklo jako ArcGIS Story Map
  Josef Münzberger, České vysoké učení technické v Praze
 • Online adaptabilní aplikace rozvoje mapových dovedností MapoveDovednosti.cz
  Martin Hanus, Centrum geografického a environmentálního vzdělávání
  Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
 • Školní atlas světa – Flexibooks
  Kartografie PRAHA, a. s.
 • Online knihovna Dnešní svět
  TERRA-KLUB, o. p. s., a TERRA, spol. s r. o.

V kategorii Studentské kartografické práce jsou nominace:

 • Storymapa Haldy Ema a jejího okolí
  Kateřina Rutová, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • Atlas přírodních charakteristik Olomouckého kraje
  Ondřej Biemann, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Analýza a vizualizace koryt řek pro podporu kanoistiky
  Alexandra Plachtová, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Metriky grafické náplně map založené na rastrových formátech
  Radek Barvíř, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Generalizace vrstevnic v rovinatých územích
  Marek Čelonk, Univerzita Karlova

Hodnotící komise pro soutěž Mapa roku 2021 udělila nad rámec cen udělovaných v jednotlivých kategoriích jedno zvláštní ocenění.

Kontakt:
RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M., předsedkyně odborné komise pro soutěž Mapa roku
mail: alena.vondrakova@gmail.com
telefon: 604 402 502


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany