Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/web/virtuals/202514/virtual/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

Nominace na ocenění Mapa roku 2020

Česká kartografická společnost v roce 2021 uspořádala v pořadí již 23. ročník soutěže Mapa roku. Odborná komise pro soutěž Mapa roku zhodnotila na svém červnovém zasedání přihlášená kartografická díla vydaná na území České republiky v roce 2020 a vyhlásila nominace na ocenění.

Uzávěrka pro přihlášení kartografických děl a výsledků studentských prací byla 31. března 2021 a následující období patřilo podrobnému hodnocení produktů jednotlivými členy odborné komise. Ve středu 16. června 2021 se členové komise sešli na Geografickém ústavu Masarykovy univerzity v Brně a na společném jednání stanovili nominace na ocenění Mapa roku 2020.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne za účasti široké kartografické komunity ve čtvrtek 9. září 2021 na Společenském večeru 24. kartografické konference v Ostravě od 19 hodin.

O titul Mapa roku 2020 bojovalo celkem 15 producentů z celé České republiky a 13 autorů studentských prací ze tří vysokých škol.

Počet přihlášených produktů v kategoriích:

Atlasy, soubory a edice map – 12

Samostatná kartografická díla – 107

Kartografická díla pro školy – 5

Studentské kartografické kvalifikační práce – 13

Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu – 7

 

NOMINACE NA OCENĚNÍ MAPA ROKU 2020:

V kategorii Atlasy, soubory a edice map:

 • Dárková sada map Slovensko 1 : 40 000, mapy 801–848
  SHOCart, spol. s r. o.
 • Sada tyflomap pro nácvik samostatného pohybu osob se zrakovým postižením
  Univerzita Palackého v Olomouci
 • Atlas nářečí českého jazyka: krácení vokálů
  Univerzita Palackého v Olomouci
 • Krajina a urbanismus na rukopisných plánech z 18. století:
  translokační plány židovských obydlí v zemích Koruny české v letech 1727-1728
  Národní archiv
 • Historický atlas měst České republiky, svazek 31 – Jaroměř
  Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.

 

V kategorii Samostatná kartografická díla:

 • Evropa – nástěnná obecně zeměpisná mapa
  Kartografie PRAHA, a. s.
 • Beskydy, Javorníky 1 : 50 000
  Kartografie PRAHA, a. s.
 • Krkonoše 1 : 25 000
  Kartografie PRAHA, a. s.
 • Lerici: city map
  JN-kart
 • Brdy, mapa KČT 1 : 40 000
  TRASA, spol. s r. o.

 

V kategorii Kartografická díla pro školy a vzdělávání:

 • Vývoj českého státu (v 1. polovině 20. století) – dějepisná nástěnná mapa
  Kartografie PRAHA, a. s.
 • Evropa – nástěnná obecně zeměpisná mapa
  Kartografie PRAHA, a. s.
 • Česká republika – národopisné oblasti
  STIEFEL EUROCART, spol. s.r.o.
 • interaktivní atlas světa Atlas.Mapy.cz
  Seznam.cz, a. s.
 • Moravský kras a okolí: Atlas pro terénní výuku a outdoorové aktivity
  Masarykova univerzita

 

V kategorii Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu:

 

V kategorii Studentské kartografické práce:

 • Tematický atlas Olomouckého kraje v infografickém provedení  (Jakub Žejdlík, Univerzita Palackého v Olomouci)
 • Turistická mapa okolí Pravčické brány se zaměřením na velkoměřítkové mapování pískovcového reliéfu (Markéta Žuravská, Univerzita Karlova)
 • Mapování vybraných aspektů chovu psů v Olomouci (Tomáš Vaníček, Univerzita Palackého v Olomouci)
 • Prostorové vyhodnocení fenoménu brain drain města Olomouce (Jan Chloupek, Univerzita Palackého v Olomouci)
 • Atlas vybraných demografických charakteristik Česka (David Čihák, Univerzita Palackého v Olomouci)

 

Odborná hodnotící komise pro soutěž Mapa roku 2020 udělila nad rámec cen udělovaných v jednotlivých kategoriích dvě zvláštní ocenění.

Výstava nominovaných a dalších vybraných produktů ze soutěže Mapa roku 2020 bude k vidění v interaktivním muzeu Pevnost poznání v Olomouci. Zde bude probíhat i hlasování návštěvníků o cenu veřejnosti. Podrobnosti o výstavě budou uveřejněny na webových stránkách České kartografické společnosti www.cartography.cz a na webových stránkách soutěže www.cartography.cz/maparoku.

 

Kontakt:

RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M., ředitelka soutěže

mail: alena.vondrakova@gmail.com

telefon: 604 402 502

 

Pravidla soutěže


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany