Geoinformace ve veřejné správě 2019

Česká asociace pro geoinformace srdečně zve k účasti na 12. ročníku výroční konference Geoinformace ve veřejné správě 2019, která se uskuteční na Novotného lávce 5 (sál č. 217) v Praze v termínu 20.–21. 5. 2019.

Česká asociace pro geoinformace poskytuje členům ČKS slevu 200 Kč na vložné. S registrací však příliš neotálejte, jedná se o velmi oblíbenou konferenci, jejíž kapacity jsou pravidelně vyčerpány dlouho před konáním akce. Více informací na stránkách konference.


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum