Kartografický den 22. 2. 2019

V pátek 22. února 2019 se uskuteční v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci již třináctý ročník tradičního odborného kartografického semináře. Tématem
letošního ročníku je KARTOGRAFIE A MÉDIA.

Těšit se můžete na zástupce různých druhů médií. Dozvíte se, jak se dělají mapy v televizi, rozhlase i tisku. Chybět nebudou ani prezentace vědeckých pracovišť či přednáška o unikátní sbírce předpovědních map počasí. Účast na akci je bezplatná. Registrace probíhá do 20. února 2019. 

Na semináři zazní následující přednášky:
− Mapy v tisku pohledem infografiky, Jakub Zykl, infografik časopisu TÝDEN
− Mapy v televizním zpravodajství, Jiří Michalička, šéf-grafik České televize
− Mapy ve webovém zpravodajství: návrh, tvorba a publikace, Jan Cibulka, datový novinář Českého rozhlasu
− Novinové předpovědní mapy počasí – nejhojnější tištěný kartografický produkt (všech dob)?, Jaromír Kolejka, Masarykova univerzita
− Kartografie a (nová) média – případová studie na meteorologické a klimatické zpravodajství, Rostislav Nétek, Univerzita Palackého v Olomouci
− Flash maps aneb mapy s krátkou dobou života, Radek Barvíř a Vít Voženílek, Univerzita Palackého v Olomouci

V případě zájmu o prezentaci posteru v prostorách konání semináře, prosím, kontaktujte radek.barvir@upol.cz

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany