Doplňková soutěž k Zeměpisné olympiádě

Druhý ročník doplňkové soutěže „O nejlepší mapu na geografické téma“ jako součásti Zeměpisné olympiády 2017 pro žáky základních a studenty středních škol celé ČR pořádané Českou geografickou společností proběhl úspěšně v dubnu 2017. Soutěž byla vyhlášena již od úrovně krajských kol. Každý účastník krajského kola Zeměpisné olympiády se mohl soutěže zúčastnit odevzdáním vlastnoručně vytvořené mapy na libovolné geografické téma. Autoři nejlepších map byli odměněni ČKS zajímavými cenami. Podrobné informace jsou k dispozici ve Zpravodaji 02-2018

Více informací a odkaz na fotografie exponátů jsou k dispozici ZDE.

Vyhlášen je již 3. ročník soutěže (2018/2019), více informací ZDE.


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum