Smutná zpráva

Smutná zpráva zasáhla kartografickou komunitu v srpnu letošního roku. Čestný člen ČKS doc. RNDr. Milan Václav Drápela, CSc., zemřel 13. srpna 2018 ve věku 80 let. Ještě v polovině června se sešlo mnoho kartografů a kolegů na semináři a přátelském posezení u příležitosti životního jubilea doc. Drápely, kde oslavenec se zaujetím přednášel o toponymech, vesel se bavil, hrál na harmoniku a zpíval oblíbené moravské písničky. Náhlý odchod předního českého historického kartografa a experta na Komenského mapu Moravy všechny jeho blízké a kolegy velmi překvapil. Bude nám moc chybět. Čest jeho památce.


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum