Kauza KRYM alias doložky MŠMT pro školní atlasy světa

Na začátku roku 2018 vstoupila ČKS jako nejvyšší odborná autorita v kartografii do zajímavé mediální kauzy. V prosinci 2017 byla Školnímu atlasu světa, vydávanému Kartografií Praha, a.s., odňata schvalovací doložka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Důvodem k tomuto zásadnímu kroku bylo údajné nesprávné zobrazení neuznaných a sporných území v atlase a doprovodných textech. Jak bylo následně zjištěno, MŠMT zareagovalo na výhrady velvyslanectví Ukrajiny a Gruzie, které protestovaly proti způsobu znázornění oblastí Krymu a východní Ukrajiny, resp. Jižní Osetie a Abcházie. Ty jsou v atlase ve všech případech znázorněny šrafami jako území sporná, ve kterých oficiální vlády země nejsou schopny momentálně vykonávat a prosazovat svoji politiku a správu oblasti. 

Podrobné informace jsou k dispozici ve Zpravodaji 02-2018


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum