Reportáž z konference GeoKARTO 2018

Začátkem měsíce září se konala na Slovensku mezinárodní konference GeoKARTO 2018. Hostitelem byla Technická univerzita ve Zvolenu, Lesnická fakulta.

Přednášející seznamovali své kolegy s novými aktivitami, poznatky a trendy v oblasti kartografie, geoinformatiky, geodézie a geografie. Tato konference navázala na dlouholetou tradici kartografických konferencí původně organizovanou střídavě v ČR a SR.

Kromě vědeckých témat zazněly i příspěvky z aplikační praxe. P. Deák nastínil postup prací na novém digitálním modelu reliéfu SR, který se postupně vytváří z dat leteckého laserového skenování. Novinkou od roku 2017 je nová verze Mapového klienta ZBGIS®, který zobrazuje řadu dat z katastru nemovitostí SR v moderním responzivním designu, kde jsou data publikovaná podle OGC standardů. Příspěvky reagovali i na alarmující změny zemědělské půdy, jako je eroze a pustnutí zemědělské půdy. Zajímavé byly i postřehy z přípravy slovenského Školského atlasu světa, který firma Kartografie Praha přepracovala jako mutaci z české varianty. Tento atlas vznikl plně v prostředí GIS a bylo nutné řešit jak překlad řady termínů, tak respektovat i rozdílné politické postoje obou států. Pořádající Lesnická fakulta pozvala účastníky mimo jiné do „3D virtuální jeskyně“, která slouží k modelování virtuální reality lesa a krajiny. Díky promítání 14 dataprojektorů na stěny kvádru se lze lehce procházet i mezi korunami stromů. To to zařízení je jedinečné v celé Evropě.       

V této krátké zprávě nelze zmínit všechny příspěvky, ale detailní program naleznete na webu  konference. Některé příspěvky vyjdou i v časopise Kartografické listy, vol. 28. Konference GeoKARTO byla navíc i příjemnou a tvůrčí oslavou 25 roků od založení Kartografické spoločnosti Slovenskej republiky.

 


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum