Zpravodaj ČKS 4/2021

Poslední číslo roku 2021 přináší mnoho zajímavých informací! Například o tom, že mezi členy ČKS máme tři nové profesory, že proběhla kartografická konference nebo jaký bude program kartografického dne poslední únorový pátek roku 2022. Přejeme příjemné čtení!

2021_04_Zpravodaj-CKS

Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany