Workshop historického ústavu AV ČR

Historický ústav AV ČR v Praze pořádá workshop k projektu NAKI Český historický atlas „Teoreticko-metodologické problémy tvorby a zveřejňování dějepisných map“, a to 8. listopadu 2018 od 13.00 do 16.00 hodin v Kongresovém sálu Historického ústavu AV ČR, Prosecká 76, Praha 9.

Projekt je řešen v konsorciu Historického ústavu AV ČR, v. v. i. a Katedry geomatiky, Fakulty stavební, ČVUT v Praze.


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ