Největší mapa Československa složena

Jak jsme informovali, v Brně se 28. října 2018 uskutečnil unikátní Mapathon, jehož cílem bylo složení největší mapy Československa z map, které jsou součástí mapové sbírky Geografického ústavu Masarykovy univerzity. Akce se vydařila a výsledek stál za to. Organizátorům děkujeme za skvělou akci!

Přenos z akce a informaci o úspěšném výsledku můžete zhlédnout na Facebookových stránkách Geografického ústavu MU ZDE


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum