Mapathon – skládání největší mapy Československa

V Brně se 28. října 2018 od 14 hodin uskuteční unikátní Mapathon. Cílem je složení největší mapy Československa z map, které jsou součástí mapové sbírky Geografického ústavu Masarykovy univerzity. Místem konání je hala míčových sportů, Kamenice 5, Univerzitní kampus Brno Bohunice.

Akci bude moderovat Petr Sucháček. S příspěvky pro účastníky mapathonu vystoupí člen výboru České kartografické spolčenosti Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D. (Skryté poklady Geografického ústavu PřF MU), významný český kartograf a čestný člen České kartografické společnosti Prof. Ing. František Miklošík, DrSc. (Vojenská kartografie po roce 1918) a významný český kartograf a historik RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. (500 let nejstarší mapy Čech). Součástí akce bude i výstava studentských prací.

Těšíme se na viděnou v Brně!

Pozvánka je k dispozici také ZDE.


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum