Členská schůze ČKS & Kartografická výročí s osmičkou na konci

V úterý 20. listopadu 2018 se uskuteční odborný seminář k letošním kartografickým výročím a současně proběhne výroční Členská schůze ČKS. Místem konání je budova bývalého Vojenského zeměpisného ústavu, Rooseveltova 23, Praha, v čase od 13 hodin.

Na začátku programu zazní úvodní slovo, následovat budou odborné příspěvky 500 let Klaudyánovy mapy Čech (RNDr. Tomáš Grim), Významná díla stoleté české kartografie (RNDr. Ladislav Plánka, CSc.), 60 let sdružování československých a českých kartografů (doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.). 

Po skončení odborné části semináře bude následovat Členská schůze ČKS s přednesením Zprávy o činnosti za rok 2018, Zprávy o hospodaření za rok 2018, jednáním o čestném členství a dalších aktuálních záležitostech.

Členové ČKS mají účast zdarma, ostatní 50 Kč.


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ