KARTOGRAFIE PRAHA oslavuje 100 let Republiky Československé novými publikacemi

K významnému jubileu našeho samostatného státu, 100. výročí vzniku Republiky Československé, plánuje přispět dvěma novinkami i KARTOGRAFIE PRAHA, a. s. Jak jinak než mapovými novinkami.

Na prvním produktu nyní intenzivně spolupracuje KARTOGRAFIE PRAHA společně s prof. Semotanovou z Historického ústavu Akademie věd. Jedná se o soubor historických i současných map sledující vývoj českých zemí, českého a československého státu. Tématy a časově se publikace zaměří především na období od vzniku samostatného Československa do současnosti, součástí ale bude i náhled i do dávnější minulosti, do dob, které měly na formování našeho státu podobně významný vliv jako rok 1918.

Druhá, samostatná mapa, spíše zapadne do populární edice tematických map. Na kartografickém podkladu zachycuje všechny podstatné mezníky, které se udály na našem území za posledních 100 let. Mapa sleduje nejen události, ale také důležité stavby, osobnosti či vznik významných institucí.

V nabídce knihkupců i eshopu (www.kartografie.cz) se obě mapy objevily v průběhu října.


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum