Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/web/virtuals/202514/virtual/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

Porovnejte si Olomouc na historických leteckých snímcích

Na Univerzitě Palackého v Olomouci vznikla unikátní webová aplikace umožňující zobrazení historických leteckých snímků Olomouce z různých období včetně jejich porovnání. Návštěvník si tak může z pohodlí domova prohlédnout, jak vypadala Olomouc v době výstavby panelákových sídlišť nebo v meziválečném období, a srovnat se současným stavem. “Především historické letecké snímky jsou široké veřejnosti poměrně složitě dostupné a žádná aplikace je pro město Olomouc nezobrazuje v širším časovém období. Aplikace Olomouc z výšky dostupná na adrese www.olomouczvysky.upol.cz zahrnuje sérii všech aktuálně známých a dostupných snímků pro oblast Olomouce – od nejstaršího plošného snímkování v Československu z roku 1927, až po to nejnovější v roce 2021” uvádí její autor Vojtěch Jabůrek. Aplikace vznikla jako součást bakalářské práce na Katedře geoinformatiky pod vedením dr. Jakuba Miřijovského a dr. Rostislava Nétka.

Aplikace si klade za cíl prezentovat co nejširší spektrum leteckých snímků, ale zároveň umožňuje možnost vybrané snímky srovnávat. Z toho důvodu byla využita technologie Multiple View – synchronizace dvou mapových oken. Návštěvník si tak pomocí intuitivního ovládacího prvku výběru vrstev nejprve vybere dvojici leteckých snímků z různých let, které následně může libovolně přibližovat, oddalovat a posouvat. “Například při porovnání nejstaršího a nejmladšího snímku, které dělí téměř sto let, lze jasně identifikovat části jako Neředín jakožto samostatnou vesnici zcela mimo Olomouc” dodává Jabůrek. I když aplikace primárně vznikla pro odborníky na fotogrametrii a urbanismus, jistě ji ocení i badatelé a amatérští nadšenci se zájmem o historii Olomouce.

Sestavení aplikace předcházela takřka badatelská práce, neboť bylo potřeba dohledat, získat a nejprve fotogrametricky a následně i geoinformaticky zpracovat letecké snímky z několika různých zdrojů. Nejstarší, doposud veřejnosti nepřístupné, snímkování z roku 1927 bylo poskytnuto Magistrátem města Olomouce, druhé nejstarší z roku 1954 bylo zpřístupněno Českou informační agenturou životního prostředí (CENIA). Většina vrstev (roky 1971, 1974, 1978, 1991, 1994) pochází z archívu Vojenského geografického hydrometeorologického ústavu v Dobrušce. Poslední série leteckých snímků od roku 2000 do 2021 již využívá moderních veřejně dostupných mapových služeb Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.

Webová aplikace “Olomouc z výšky” je dostupná zdarma na URL adrese https://www.olomouczvysky.upol.cz/ a vedle uvedených historických snímků je dále doplněna o stručné historické informace o vzniku leteckého snímkování z roku 1927 a o územním plánování v zobrazovaném období.


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany