PF 2019

Vážení čtenáři, přejeme Vám radostné Vánoce a úspěšný nový rok 2019.

Bude to rok plný kartografie, kdy se bude konat národní i mezinárodní kartografická konference, tradiční kartografický den v Olomouci, vyhlášení Mapy roku za rok 2018 a mnohé další. O všech zajímavých akcích Vás budeme samozřejmě rádi informovat.


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum