Nové číslo Zpravodaje ČKS

Připravili jsme pro vás další číslo Zpravodaje ČKS. Je opět plné zajímavých informací a zpráv od kolektivních členů společnosti. Součástí je i vyhlášení grantů na nadcházející kartografické konference v Tokiu a v Praze.


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum