Web 23. kartografické konference

Na adrese http://23kk.natur.cuni.cz byly zprovozněny webové stránky 23. kartografické konference, která se uskuteční 18.–20. září 2019 v Kutné Hoře, v prostorách Jezuitské koleje Galerie Středočeského kraje. Motto konference je „Kartografie v proměnách času“.

Programový výbor 23. kartografické konference určil deset klíčových konferenčních témat:

  • Teoretické aspekty současné kartografie,
  • Praktická a komerční kartografie,
  • Vzdělávání v kartografii a školská kartografie,
  • Uživatelské aspekty kartografických děl,
  • Webová kartografie,
  • Kartografie ve státním sektoru,
  • Otevřená data a open source v kartografii,
  • Historická kartografie a stará mapová díla,
  • Aplikovaná kartografie v přírodních i společenských vědách,
  • Aktuální technologické trendy v kartografii.

Byla také zahájena distribuce letáků s pozvánkou na konferenci. V nejbližších týdnech budou uveřejněny další termíny a podrobnější informace.

Organizaci konference zajišťují Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.) a Fakulta stavební ČVUT v Praze (doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.). V případě dotazů můžete kontaktovat organizátory na bayertom@natur.cuni.cz nebo jiri.cajthaml@fsv.cvut.cz.

Česká kartografická společnost plánuje vypsat grantovou soutěž pro podporu účasti svých členů na 23. kartografické konferenci. Podrobnosti budou na webových stránkách konference i webových stránkách ČKS.


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum