Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/web/virtuals/202514/virtual/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

Konferencia GeoKARTO 2022 v termíne 8.–9. 9. 2022

Konferencia je organizovaná každé dva roky Kartografickou spoločnosťou SR v spolupráci s významnými akademickými inštitúciami so zameraním na aktuálne otázky a trendy teórie a praxe kartografie, geoinformatiky a geodézie. V roku 2022 sa bude konferencia organizovať v spolupráci s Katedrou fyzickej geografie a geoinformatiky, Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Více informací na webových stránkách konference.

Miesto konania:
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Mlynská dolina, Ilkovičova 6

Termín konania: 8.–9. 9. 2022

Prihlásenie abstraktov: 31. 5. 2022
Vyrozumenie o prijatí abstraktov: 30. 6. 2022
Zaslanie článkov do Kartografických listov: 30. 4. 2022 / 30. 9. 2022
Úhrada účastníckeho poplatku prevodom na účet: 31. 8. 2022
Registrácia účastníkov: 31. 8. 2022


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany