Kartografické listy budou indexovány na SCOPUS

Skvělá zpráva přišla z redakční rady časopisu Kartografické listy. Během krátké doby bude časopis zařazen pro indexování do databáze SCOPUS. Po dvouletém úsilí, kdy byl časopis sledován, byla prokázána jeho kvalita. Gratulujeme a těšíme se na další čísla!


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany