Ocenění Mapa roku 2020 byla rozdána

Ve čtvrtek 9. září 2021 proběhlo v rámci 24. kartografické konferene slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku 2020 a předání diplomů vítězům. Více informací a seznam oceněných je k dispozici na webu soutěže.

 


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany