Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/web/virtuals/202514/virtual/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

Zveme do Brna na přednášku „Narrating about people and lands: maps, images, and text in early modern European book culture“

Jak byl v předmoderní době mapován, popisován a zobrazován prostor? A proč je zavádějící oddělovat kartografickou, obrazovou a slovní výpověď, když se snažíme dobrat odpovědi na uvedenou otázku studiem tzv. obrazových topografií? Na toto téma budou 27. října 2023 v Brně na Masarykově univerzitě hovořit v rámci společné přednášky Eva Chodějovská (Moravská zemská knihovna/Masarykova univerzita v Brně) a Silvie Tammaro (Universität Wien).

Zatímco Silvie Tammaro se ve své nedávno vydané knize věnovala italskému Turínu, Eva Chodějovská se dlouhodobě zaměřuje na Prahu. Společně představí na těchto dvou příkladech metody a strategie uplatňované při zobrazování měst v raném novověku. 

https://archivnictvi.phil.muni.cz/aktualne/kalendar-akci/narrating-about-people-and-lands-maps-images-and-text-in-early-modern-european-book-culture

Přednáška se uskuteční v rámci zavedeného cyklu přednášek a prezentací o tématech z oblasti historie a pomocných věd historických “Archivní čtvrtek” a “Medievistický pátek” probíhajících na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity jako mezioborové a mezinárodní platformy volně přístupné všem zájemcům z řad členů akademické obce. Více informací na https://archivnictvi.phil.muni.cz/aktualne/kalendar-akci


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany