XXXIX. Symposium z dějin geodézie a kartografie

Národní technické muzeum pořádá ve středu 28. listopadu 2018 od 9 hodin ve svých prostorách (Kostelní 42, Praha 7) již 39. sympozium z dějin geodézie a kartografie. Účastnický poplatek je 100 Kč, studenti a senioři 60 Kč.15


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum