Blíží se termín přihlášení příspěvků na Mezinárodní kartografickou konferenci

V termínu 15.–20. července 2019 proběhne v japonském Tokiu 29. mezinárodní kartografická konference pod heslem Mapping Everything for Everyone. Na stránkách konference jsou k dispozici konferenční témata a výzva k registraci příspěvků. Uzávěrka pro přihlášení příspěvků k publikování v Advances in Cartography and GIScience of the International Cartographic Association je 5. prosince 2018, uzávěrka pro přihlášení abstraktů do konferenčního sborníku je 19. prosince 2018.

Více informací na konferenčních stránkách ZDE.


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum