Výstava 3D modelů

Už jen do konce února mohou návštěvníci zavítat na unikátní výstavu 3D modelů, která se koná v prostorách Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Výstava prezentuje výsledky tvorby 3D modelů, které vznikly ve spolupráci vědeckých pracovníků a studentů na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Příkladem jsou 3D modely rizikových skalních útvarů v Labském pískovcovém pohoří, které byly vytvořeny na základě přesného zaměření pomocí dronu, laserovým skenerem a dalšími fotogrammetrickými a geodetickými metodami. Vytvořené prostorové modely umožní získat lepší představu o geologických rizicích v lokalitě.

V roce 1920 byla založena Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Při příležitosti 100. výročí této události byl vytvořen 3D model Albertova, a to ve třech různých časových období.  

V rámci zpřístupňování starých kartografických děl široké veřejnosti je prováděna jejich digitalizace. Příkladem je 3D model starého glóbu Neuester Erd-Globus, který je součástí archivu Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty UK.
Katedra je zapojena do projektů, které řeší problematiku 3D modelování zaniklých krajin a míst. Česká krajina se v minulosti na mnoha místech změnila k nepoznání. Významné změny zaznamenala po skončení druhé světové války v důsledku převratných poválečných událostí. V průběhu několika let byly vysídleny stovky pohraničních obcí a mnohé z nich byly zcela zbořeny.

Jak se podařilo vybrané lokality zrekonstruovat, si můžete prohlédnout na 3D modelech zaniklé obce Jablonec a pracovního tábora Rovnost na Jáchymovsku. Návštěvníci výstavy se také mohou vydat na cestu časem při prohlídce zrekonstruovaného středověkého Ostrovského kláštera.

3D animace je pomyslným dalším stupněm při tvorbě 3D modelu a někdy bývá nazývána čtvrtým rozměrem. Ukázky modelů v pohybu jsou v rámci výstavy promítány na obrazovce. Návštěvníci si mohou prohlédnout například animaci interiéru přízemí Přírodovědecké fakulty, zaniklé obce Jablonec, středověkého Ostrovského kláštera a další.

Součástí výstavy je rovněž papírový model budovy Přírodovědecké fakulty, polyedrické glóby a zaniklý Ostrovský klášter vytištěný na 3D tiskárně.

Kontakty na autory výstavy:
Ing. Miroslav Čábelka
cabelka@natur.cuni.cz
221 951 406

Ing. Eva Štefanová, Ph.D.
stefano1@natur.cuni.cz
221 951 406
Eva Novotná, Mapová sbírka UK


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany