Pozvánka na odborný workshop Indoor Cartography

Masarykova univerzita ve spolupráci s komisemi Mezinárodní kartografické asociace (International Cartographic Association): Commission on User Experience (commission chair: R. Roth), Commission on Cognitive Issues in Geographic Information Visualization (commission chair: A. Griffin) a Commission on Location-Based Services (commission chair: H. Huang) zvou na společný workshop na téma Indoor Cartography, který bude součástí mezioborové konference KOGNICE A UMĚLÝ ŽIVOT 2020, konané v termínu 10.–12. června 2020 ve Znojmě.


Mezi témata workshopu patří:
• Indoor spatial cognition,
• Indoor mapping and representation,
• Indoor Navigation / Evacuation,
• BIM and VR,
• Space Syntax,
• UX and VR,
• Innovative indoor location based services,
• and related issues.

Více informací na webu konference


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany