Smutná zpráva

V úterý 15. ledna 2019 zemřel významný český geograf RNDr. Zdeněk Hoffmann, CSc. Poslední rozloučení se uskuteční v pondělí 21. ledna v 10:20 v Nové obřadní síni v Praze na Olšanech.


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum