Kouzlo starých map

Aktivita České kartografické společnosti, kdy pod hlavičkou „Kouzlo starých map“ bylo realizováno několik výstav a přednášek, stále pokračuje. Po představení významných map ze starověké a středověké kartografie formou panelů, které ČKS zapůjčila na desítky škol, a po několika úzce zaměřených výstavách, které prezentovaly staré mapy konkrétních měst, přišla výstava k 500 letům výročí vydání Klaudyánovy mapy. Pokud byste měli zájem o zapůjčení panelů nebo uskutečnění přednášky s kartografickou tematikou, kontaktujte nás, prosím, na info@cartography.cz


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum