Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/web/virtuals/202514/virtual/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

Předseda ČKS udělil pamětní listy

Ve slavnostním programu vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku 2017, ve čtvrtek 10. května 2018, byly předsedou ČKS prof. Talhoferem uděleny u příležitosti 500 let od vydání Klaudyánovy mapy, 100 let československé a české kartografie, 60 let organizování českých kartografů a 20 ročníků soutěže Mapa roku pamětní listy ČKS.

Pamětní listy náleží:

  • Miroslavu Mikšovskému za dlouholeté vedení vědeckých společností českých a československých kartografů,
  • Bohuslavu Veverkovi za rozvoj české a československé topografické kartografie,
  • Milanu Konečnému za propagaci české a československé kartografie ve světě,
  • Miladě Svobodové za propojení české komerční a spolkové kartografie,
  • Karlu Brázdilovi za rozvoj topografického mapového díla pro Armádu ČR a veřejnou správu,
  • Růženě Zimové za přínos při organizování spolkové činnosti českých kartografů,
  • Evě Semotanové za rozvoj a propagaci historické kartografie,
  • Aleně Vondrákové za organizaci Soutěže dětské kresby Barbary Petchenik v České republice,
  • Vítu Voženílkovi za založení a 20 let vedení odborné soutěže Mapa roku.

Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany