Pracovní místa na Zeměměřickém úřadě

Na Zeměměřickém úřadě hledají nové kolegy, a to konkrétně dva vysokoškoláky geografického/geodetického zaměření pro aktualizaci a rozvoj dat Základní báze geografických dat. Obě jsou služební místa pod názvem Referent zeměměřictví a katastru nemovitosti. Další volná pozice je také pro geografa/geografku s požadavkem na středoškolské vzdělání. Podrobnosti na webových stránkách.


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany