Pozvánka na seminář

Pozvánka na seminář Nový Katastrální zákon a jeho technické aspekty, který pořádá CAGI dne 21. 2. 2014 na Novotného lávce v Praze. Seminář je určen pro uživatele dat a služeb ISKN, přednášet budou přední odborníci ČÚZK.


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum