Národní zpráva o činnosti Kartografické společnosti

Národní zpráva o činnosti Kartografické společnosti ČR za období 2007-2011

Národní zpráva o činnosti Kartografické společnosti ČR za období 2007-2011 je k dispozici zde.

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany