Národní zpráva o činnosti Kartografické společnosti

Národní zpráva o činnosti Kartografické společnosti ČR za období 2007-2011

Národní zpráva o činnosti Kartografické společnosti ČR za období 2007-2011 je k dispozici zde.


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum