Archiv autora: Alena Vondráková

ČKS v Radě vědeckých společností

V září 2017 se Česká kartografická společnost stala členem Rady vědeckých společností (RVS). Na zasedání RVS, které se konalo za přítomnosti předsedkyně Akademie věd ČR prof. Zažímalové, ČKS v zastoupení předsedy představila R. Zimová. ČKS stala s jednou ze tří nově přijatých společností (z pěti kandidujících).

Pokračovat ve čtení


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum