Archiv autora: Alena Vondráková

Workshop historického ústavu AV ČR

Historický ústav AV ČR v Praze pořádá workshop k projektu NAKI Český historický atlas „Teoreticko-metodologické problémy tvorby a zveřejňování dějepisných map“, a to 8. listopadu 2018 od 13.00 do 16.00 hodin v Kongresovém sálu Historického ústavu AV ČR, Prosecká 76, Praha 9.

Pokračovat ve čtení

Největší mapa Československa složena

Jak jsme informovali, v Brně se 28. října 2018 uskutečnil unikátní Mapathon, jehož cílem bylo složení největší mapy Československa z map, které jsou součástí mapové sbírky Geografického ústavu Masarykovy univerzity. Akce se vydařila a výsledek stál za to. Organizátorům děkujeme za skvělou akci!

Pokračovat ve čtení

Nové publikace z Katedry geomatiky Fakulty stavební ČVUT v Praze

Dvě významné publikace připravili pracovníci Katedry geomatiky Fakulty stavební ČVUT v Praze. Jedná se o publikaci Třebel 1647. A battlefield of the Thirty Years’ War from the perspective of the history, archaeology, art-history, geoinformatics and ethnology a publikaci The Landscape of the Czech Lands in the Era of the Thirty Years’ War in the Work of Matthäus Merian Senior.

Pokračovat ve čtení


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum