Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/web/virtuals/202514/virtual/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

Autor: Rosťa Nétek

Pozvánka na seminář

Pozvánka na seminář Nový Katastrální zákon a jeho technické aspekty, který pořádá CAGI dne 21. 2. 2014 na Novotného lávce v Praze. Seminář je určen pro uživatele dat a služeb ISKN, přednášet budou přední odborníci ČÚZK.

Mapová sbírka PřF UK otevřena

Největší univerzitní kolekce kartografických dokumentů ve střední Evropě, Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, byla po dvou letech rekonstrukce, 21. 3. 2013, znovu otevřena. Sbírka čítá 130 000 map, 2 000 atlasů a 90 glóbů. Obsahuje originální díla Komenského nebo Hollara, vzácné rukopisy 3. vojenského mapování z vídeňského archivu, národopisné mapy P.J. Šafaříka, mapy z pozůstalosti J. Barranda i Cellův nafukovací papírový glóbus z roku 1831. Nejstarší datovaná mapka je plánek Vídně od A. Hirschvogela z roku 1547. Více v tiskové zprávě.
Obrázek: mapová sbírka v roce 1931.
Obrázek: mapová sbírka v roce 2013.


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
SHOCart
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany