Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/web/virtuals/202514/virtual/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

Odborný seminář ČKS: Kartovýročí 2021

Dne 11. listopadu 2021 se uskutečnilo v prostorách Pedagogické knihovny J.A. Komenského v Praze podzimní setkání kartografů u českých školních atlasů, a to v rámci již několikátého odborného semináře v rámci tzv. kartovýročí. Akce navázala na semináře realizované v minulých letech (již od roku 2016, kdy proběhl seminář a výstava k výročí 300 let od vydání Müllerovy mapy Moravy). Letošní setkání se vyznačovalo poněkud odlišnou koncepcí propojující historické milníky s aktuálním děním v oboru.

Moderování semináře se osobně ujal prezident České kartografické společnosti prof. Václav Talhofer. V úvodní části byla Dr. Zdeňkem Stachoněm z Masarykovy univerzity přehledově zmíněna významná kartografická výročí připadající na rok 2021 a následně byla detailně prezentována výročí s vazbou na českou školní kartografii, přičemž tento přehled připravil prof. Vít Voženílek z Univerzity Palackého v Olomouci.

V druhé části semináře proběhly přednášky zástupců z praxe a akademické sféry, které vytvořily návaznost do současnosti:

Semináře se zúčastnily i přes nepříznivou epidemiologickou situaci přibližně čtyři desítky účastníků, z nichž většina se aktivně zapojila do závěrečné diskuse. Diskutována byla problematika redakce školních atlasů a také možné směry vývoje do budoucna.

Seminář doplnila minivýstava vývoje českých školních atlasů od poloviny 19. století. Vystavené exponáty pocházely z Mapové sbírky Geografického ústavu Masarykovy univerzity a soukromé sbírky prof. Voženílka.
Organizátoři děkují zaměstnancům Pedagogické knihovny J. A. Komenského za vstřícný přístup.

Zdeněk Stachoň


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany