V Kutné Hoře proběhne Členská schůze ČKS

V rámci 23. kartografické konference se ve čtvrtek 19. 9. 2019 od 18 hodin uskuteční Členská schůze ČKS. Program jednání je následující: (1) Zahájení, (2) Volba mandátové a návrhové komise, (3) Zpráva mandátové komise, (4) Zpráva o činnosti ČKS za období listopad 2018 až srpen 2019, (5) Zpráva Kontrolní komise ČKS za období listopad 2018 až srpen 2019, (6) Úprava Stanov ČKS, (7) Návrh na změnu konceptu vyhlašování výsledků soutěže Mapa roku, (8) Různé, (9) Usnesení, (10) Zakončení.


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum