POOL 2018 – Týden přednášek externích expertů na UP v Olomouci

V týdnu od 15. do 19. října 2018 se v prostorách Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uskuteční již tradiční podzimní přednáškový týden externích expertů. Vystoupí například prof. Bohumír Jánský, doc. Tomáš Bayer, dr. Tomáš Grim, dr. Ladislav Plánka a další. Témata sahají od historické kartografie, přes současnou kartografii, tradiční geografická témata, geoinformační aplikace až po dálkový průzkum Země. Součástí akce bude také Mapathon pro Lékaře bez hranic. Podrobný program je k dispozici ZDE

Pro ty, kteří se nebudou moci zúčastnit osobně, bude k dispozici i live-stream ZDE

Akce je organizována za podpory projektu OP VVV s názvem Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002337.


KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
KARTOGRAFIE PRAHA
SHOCart
T-Mapy
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
Univerzita obrany
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Moravské kartografické centrum