Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/web/virtuals/202514/virtual/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

GeoKARTO 2020

Dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu GeoKARTO 2020, ktorá sa uskutoční v termíne 10.–11. 9. 2020 v priestoroch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Konferenciu organizuje Kartografická spoločnosť SR v spolupráci s Ústavom geografie  a Geografickým ústavom Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

Konferencia je organizovaná každé dva roky Kartografickou spoločnosťou SR v spolupráci s významnými akademickými inštitúciami. Nadväzuje na dlhoročnú tradíciu kartografických konferencií. Je zameraná na aktuálne trendy z oblasti kartografie, geoinformatiky, geodézie a geografie. Poskytuje priestor rôznym odborníkom na
prezentáciu svojich aktivít, ponúka možnosť prezentovať nové poznatky v uvedených vedeckých disciplínach a aplikačnej praxi, a tak prispieť k vzájomnej informovanosti odbornej verejnosti.

Z dôvodu pandémie COVID-19 je predĺžený termín na zasielanie abstraktov do 3. 7. 2020.

Podrobnejšie informácie sú dostupné na webových stránkach 


Kolektivní členové ČKS

KARTOGRAFIE PRAHA
Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geografie Masarykovy univerzity
T-Mapy
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Katedra geomatiky Českého vysokého učení technického
Moravské kartografické centrum
Geografický ústav Masarykovy univerzity
Katedra geografie Technické univerzity v Liberci
Univerzita obrany